Ko smo mi?

 Ekonomska srednja škola „Bosa Milićević“ osnovana je davne 1907. zbog potrebe za stručnim kadrovima u oblasti trgovine i bankarstva. Tokom godina usledile su brojne promene naziva i lokacija škole. Od 1952. škola nosi današnji naziv po bivšoj učenici, Bosiljki Milićević, koja je izgubila život u studentskim demonstracijama, u Beogradu, 1938. godine. Od jeseni 1985. škola se nalazi na adresi Đure Đakovića 21, u lepoj staroj zgradi, koju se trudimo da očuvamo i ulepšamo. Naša škola neguje tradiciju, ali se istovremeno uspešno nosi i sa izazovima savremenog doba. Rukovodimo se geslom: Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo!

U školi se obrazovanje odvija u dva područja rada: Ekonomija, pravo i administracija, i Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Nastava se izvodi na dva nastavna jezika, srpskom i mađarskom. Ponosni smo na mnogobrojne uspehe naših učenika, kako u oblasti opšteobrazovnih i stručnih predmeta, tako i u oblasti sporta!

Misija

Mi smo savremena srednja stručna škola, uspešnih i zadovoljnih učenika i kompetentnih nastavnika. Tradicionalnim i savremenim oblicima, metodama i nastavnim sredstvima vaspitavamo i obrazujemo učenike u dva područja rada: ekonomija, pravo, administracija, i trgovina, ugostiteljstvo, turizam, na spskom i mađarskom nastavnom jeziku. Učenike pripremamo za rad i dalje obrazovanje. Obrazujemo i odrasle kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i specijalizaciju u oba područja rada.

Vizija

Želimo da budemo škola sa visoko kvalitetnim stručnim kadrom, koji obrazuje profile u skladu sa savremenim tržišnim tendencijama, razvojnim potrebama lokalne zajednice i šire društvene zajednice. Želimo da budemo škola, koja doprinosi stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog okruženja za rad, obrazovanje i usavršavanje, u novom, savremenom školskom prostoru. Želimo da postanemo model uspešnog funkcionisanja vaspitno-obrazovne ustanove i lider razvoja stručnog obrazovanja u regionu.

Strateški ciljevi razvoja škole

 • Unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja, jačanje kompetencija nastavnog kadra i individualizacija nastave za učenike sa posebnim potrebama,
 • Unapređenje saradnje sa privredom i razvoj dualnog obrazovanja
 • Unapređenje saradnje sa roditeljima/starateljima i neposrednim socijalnim okruženjem,
 • Poboljšanje uslova rada
 • Razvoj međunarodne saradnje sa školama iz inostranstva

 

A Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolát még 1907-ben alapították Állami Kereskedelmi Akadémia néven, mivel akkoriban a kereskedelem és a bankügy területén szakemberhiány volt. Az iskola nevében és helyében számos változás következett be az évek során. 1952 -ben az iskolát egy volt diákról, Bosiljka Milićevićről nevezték el, aki 1938-ban Belgrádban egy diáktüntetésen vesztette életét. 1985 ősze óta az iskola a Đure Đakovića utca 21. szám alatt található, egy gyönyörű régi épületben, amelyet igyekszünk megőrizni és szépíteni. Iskolánk ápolja a hagyományokat, ugyanakkor sikeresen megbirkózik a modern kor kihívásaival. Az oktatási-nevelési céljainkat egy mottó vezérli: Non scholae, sed vitae discimus. azaz Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk!

Az iskola oktatása két munkaterületen zajlik: közgazdaságtan, jog és adminisztráció, valamint kereskedelem, vendéglátás és turizmus. Az oktatás két nyelven zajlik, szerbül és magyarul egyaránt. Büszkék vagyunk tanulóink sikereire és az általános tantárgyak, a szaktantárgyak és a sport területein elért kimagasló eredményeikre.

Küldetésünk

Korszerű szakközépiskola vagyunk, sikeres és elégedett tanulókkal és hozzáértő tanárokkal. Hagyományos és modern módszerekkel és taneszközökkel két munkaterületen oktatjuk a hallgatókat: közgazdaságtan, jog és adminisztráció, valamint kereskedelem, vendéglátás és turizmus, szerb és magyar oktatási nyelveken. Felkészítjük a tanulókat a munkára és a továbbtanulásra. A felnőttek továbbképzés, átképzés és szakosodás által tanulhatnak tovább iskolánkban.

Víziónk

Szeretnénk magas színvonalú, professzionális személyzettel rendelkező iskola lenni, amely a modern piaci tendenciáknak, a helyi közösség és a tágabb közösség fejlesztési igényeinek megfelelően alakítja ki a szakirányokat. Olyan iskola szeretnénk lenni, amely hozzájárul egy biztonságos, kellemes és ösztönző környezet kialakításához a munka, az oktatás és a képzés számára egy új, modern iskolai térben. Sikeres oktatási intézménnyé szeretnénk válni, amely példaértékű a régióban, és a szakképzések fejlesztése tekintetében vezető jelleggel bír a térségben.

Stratégiai-fejlesztési céljaink

 • A formális és a nem formális oktatás fejlesztése, a tantestület kompetenciáinak erősítése és a speciális igényű hallgatók számára a tanítás individualizálása,
 • A gazdasággal való együttműködés és a dualis oktatás fejlesztése
 • A szülőkkel / nevelőszülőkkel és a közvetlen társadalmi környezettel való együttműködés fejlesztése,
 • A munkakörülmények javítása
 • A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

 

Obrazovni profili

Tradicionalnim i savremenim oblicima, metodama i nastavnim sredstvima vaspitavamo i obrazujemo učenike u dva područja rada: ekonomija, pravo, administracija, i trgovina, ugostiteljstvo, turizam, na spskom i mađarskom nastavnom jeziku. Učenike pripremamo za rad i dalje obrazovanje.

 

Oktatási profilok

Hagyományos és modern módszerekkel és taneszközökkel két munkaterületen oktatjuk és neveljük a tanulókat: közgazdaságtan, jog, és adminisztráció, valamint a kereskedelem, vendéglátás és turizmus szakokon. A tanítás szerb és magyar nyelven folyik.

 

I Ekonomija, pravo i administracija

 Osposobljavanje učenika kroz teorijsku i praktičnu nastavu za poslove u vezi sa knjigovodstvenom i blagajničkom evidencijom, obračunom zarada, radom u privredno-računarskoj, komercijalnoj, marketinškoj, analitičko-planskoj službi, službi izvoza, uvoza, radom sa gotovinom u bankama, otvaranjem i vođenjem računa fizičkih i pravnih lica,  odobravanjem i praćenjem otplate kredita, menjačkih i drugih poslova.

Nastava se izvodi u savremeno opremeljenim računarskim  kabinetima. Učenici tu rade u virtuelnim preduzećima, bankama i osiguravajućim društvima i stiču praktična i primenljiva znanja.

Svi učenici pored pohađanja školskih časova deo nastave provode i u preduzećima gde mogu da primene svoja znanja i vide funkcionisanje realnih preduzeća, banaka, osiguravajućih društava.

Kroz međunarodnu saradnju se pruža mogućnost učenicima da upoznaju vršnjake iz drugih zemalja i da razmene iskustva i znanja sa njima.

Smerovi:

 1. Ekonomski tehničar – 4 godine
 2. Službenik u bankarstvu i osiguranju – 4 godine

I Közgazdaságtan, jog és adminisztráció

Az elméleti és gyakorlati órákon keresztül a tanulók megismerkedhetnek a könyveléssel, az ügyviteli nyilvántartással, a bérszámfejtéssel, a kereskedelem és marketing szakterületeivel, a gazdasági alanyok elemzői-tervezői feladataival, az export- import-szolgáltatással, a készpénzügyletekkel a bankokban, fizikai és jogi személyek számlanyitásával és számlavezetéssel, kölcsönök jóváhagyásának és lefizetésének nyilvántartásával, pénzváltóügyletekkel és más ügyletekkel.

Az oktatás korszerű számítógépekkel  felszerelt tantermekben folyik. A tanulók  virtuális vállalatokban, bankokban és biztosítótársaságokban dolgoznak, ahol gyakorlati és jól alkalmazható tudást szereznek.

A iskolai tantermi órák mellett minden tanuló az oktatási folyamat egy részét vállalatokban tölti, ahol alkalmazhatja a megszerzett tudást és a gyakorlatban tapasztalhatja, hogyan működnek a vállalatok, bankok és biztosítótársaságok.

Az iskola nemzetközi kapcsolatai lehetővé teszik a tanulóknak, hogy megismerjék más ország tanulóit, azokkal tapasztalatokat cseréljenek és megosszák tudásukat.

Szakirányok:

 1. Közgazdasági technikus – 4 év
 2. Banki és biztosítási tisztviselő – 4 év

 

II Trgovina, ugostiteljstvo i turizam 

Osposobljavanje učenika kroz teorijsku i praktičnu nastavu za poslove u vezi sa promocijom, rezervacijama, kalkulacijama, obračunima i prodajom, kulinarstvom, usluživanjem, pripremom i davanjem informacija, radom sa IKT-om, i pravilnim odnosom prema ljudima i okolini…

Nastava za se izvodi u savremeno opremeljenim računarskim  kabinetima i kompletno opremljenoj školskoj kuhinji i restoranu. Učenici tu rade u virtuelnim ugostiteljskim i turističkim preduzećima i stiču praktična i primenljiva znanja.

Svi učenici pored pohađanja školskih časova deo nastave provode i u preduzećima gde mogu da primene svoja znanja i vide funkcionisanje realnih restorana, hotela i turističkih agencija.

Kroz međunarodnu saradnju se pruža mogućnost učenicima da upoznaju vršnjake iz drugih zemalja i da razmene iskustva i znanja sa njima.

Smerovi:

 1. Turističko-hotelijerski tehničar – 4 godine
 2. Kuvar – 3 godine
 3. Konobar – 3 godine

II Kereskedelem, vendéglátás és turizmus

A tanulók elméleti és gyakorlati órákon keresztül versenyképes piaci tudásra tehetnek szert a következő területeken: értékesítési ügyletek a turizmusban, kalkulációk a vendéglátásban, promóciók, főzéstan, felszolgálás, információkezelés módjai és lehetőségei az idegenforgalomban, üzleti protokoll, a társadalomhoz és környezethez való helyes hozzáállás…

Az oktatás korszerű számítógépekkel  felszerelt tantermekben, teljes felszereléssel ellátott iskolai konyhában és étteremben folyik. A tanulók  virtuális vendéglátóipari és idegenforgalmi vállalatokban dolgoznak, ahol gyakorlati és jól alkalmazható tudást szereznek.

A iskolai tantermi órák mellett minden tanuló az oktatási folyamat egy részét vállalatokban tölti, ahol alkalmazhatja a megszerzett tudást és a gyakorlatban tapasztalhatja, hogyan működnek a valós éttermek, szállodák és utazási irodák.

Az iskola nemzetközi kapcsolatai lehetővé teszik a tanulóknak, hogy megismerjék más ország tanulóit, azokkal tapasztalatokat cseréljenek és megosszák tudásukat.

Szakirányok:

 1. Idegenforgalmi és szállodaipari technikus – 4 év
 2. Szakács – 3 év
 3. Pincér – 3 év
Kontakt informacije:
Đure Đakovića 21, Subotica, Subotica, Vojvodina 24000, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Eva Ćirić
Telefon: +381 24 559 255
E-mail: eva.ciric@ekonomskasu.edu.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic