EDUCONS

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici, osnovan je 2008. godine kao prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini i danas predstavlja dinamičnu visokoškolsku ustanovu koja prati i usvaja naučne i obrazovne trendove i trenutno u svom sastavu broji devet fakulteta od kojih su 7 u Sremskoj Kamenici:

  1. Fakultet poslovne ekonomije
  2. Fakultet zaštite životne sredine
  3. Fakultet ekološke poljoprivrede
  4. Fakultet za studije bezbednosti
  5. Fakultet digitalne produkcije
  6. Fakultet informacionih tehnologija
  7. Učiteljski fakultet

Sa više od 26 akreditovanih studijskih programa, kvalitetan i posvećen nastavno-naučni kadar okuplja više od 80 profesora, asistenata i stručnih saradnika koji su angažovani na svim nivoima studija – osnovne, master, specijalističke i doktorske.

U cilju podizanja kvaliteta obrazovanja svojih studenata, poslednjih godina Univerzitet Educons uspešno razvija značajne izmene u konceptu studiranja.

Pored fokusa nastavnog kadra da se kroz rad u malim grupama, studentima omogući najefikasniji transfer znanja u nastavno-naučnoj oblasti, obavezna nastavna metoda je usvojeni BLENDED LEARNING KONCEPT NASTAVE koji podrazumeva interaktivne razgovore i razmenu znanja kroz diskusije studenata uz korišćenje inovativnih tehnoloških pogodnosti.

Funkcionalni model PROJEKTNOG STUDIRANJA koji se uspešno primenjuje na Univerziteu Educons kroz potpisivanje sporazuma sa liderskim kompanijama iz privrede, daje esencijalnu podršku životnom interesu studenta da pronađe dobar i siguran posao. Uz neophodnu studentsku praksu, studijski programi se sada sinhronizuju sa realnim poslovnim potrebama kompanija, koje blagovremeno imaju mogućnost da određuju konkretan broj studenata koji žele da zaposle. Mogućnost zapošljava tokom studija retka je prilika, u današnje vreme, da studenti steknu znanja ali imaju i svoje prihode tokom studija (možete poslati e-mail na vratajadrana@educons.edu.rs za više informacija o zapošljavanju čak i ako niste student EDUCONS Univerziteta).

Od 2015. godine svoja vrata studentima je otvorio i prvi privatni STUDENTSKI DOM koji je u sastavu kampusa Univerziteta Educons. Opremljen prema najvišim standardima, ovaj studentski dom predstavlja prvi primer takve vrste kada je u pitanju privatno visoko školstvo u regiji Zapadnog Balkana. Dom raspolaže sa 50 prostranih i dobro opremljenih dvokrevetnih soba, a posebnu pogodnost predstavljaju raznovrsni prateći sadržaji koji na funkcionalan i komforan način izlaze u susret potrebama mladih ljudi. Studentima je na raspolaganju besplatan parking, vešernica, studentski kafe-restoran, besplatan wireless, prostorije za druženje i učenje, menjačnica, pošta ali i savremeno opremljen fitnes i spa centar. Studentski kampus je upotpunjen i novom SPORTSKOM HALOM koja studentima, stanovnicima kampusa ali i široj zajednici omogućava povoljne uslove za bavljenje sportom.

Sve informacije o uslovima studiranja i boravka u kampusu Univerziteta Educons možete dobiti svakog radnog dana putem sajta ili info linije na gore navedene kontakte.

Kontakt info
Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica, 21208, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.